W związku z narażeniem zwierząt na działanie ekstremalnych temperatur podczas długotrwałego transportu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie przekazuje poniżej informacje w tym zakresie.

W przypadku przekroczenia temperatury powyżej 30 C na całej długości planowanej trasy powiatowi lekarze weterynarii mogą odmawiać  zatwierdzania planów podróży i wystawiania świadectw zdrowia w przypadku gdy w środkach transportu nie będzie zainstalowany system aktywnego chłodzenia powietrza.

Kontrole dokumentacji transportowej po zakończonej podróży będą obejmowały analizę danych dotyczących czasu trwania podróży względem planowania oraz  weryfikację  danych zarejestrowanych przez systemy pomiaru temperatur.
Sprawdzane przed załadunkiem będą systemy wentylacji i pojenia zwierząt, a w dziennikach podróży powinny być zawarte informacje o miejscu uzupełniania zbiorników na wodę. 

Broszury informacyjne, przewodniki oraz filmy dotyczące dobrych praktyk  w transporcie zwierząt.