Версія українською мовою

Станом на 27 березня 2023 року тварини-компаньйони з власниками (до 5 тварин), які переміщуються з території України, повинні відповідати наступним вимогам відповідно до законодавства Європейського Союзу:

1. Тварини видів собаки (Canis lupus familiaris), коти (Felis silvestris catus), тхори (Mustela putorius furo) Тварини вищезазначених видів, що переміщуються до країн-членів ЄС відповідно до стандартної
процедури, можуть супроводжувати мандрівників, якщо виконані всі вимоги ЄС, тобто
1) тварина була правильно позначена мікрочіпом,
2) тварина була щеплена від сказу, і щеплення все ще дійсне (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wsciekliznene),
3) – тварина має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial),
4) тварина супроводжується довідкою про стан здоров’я відповідно до зразка, встановленого законодавством ЄС (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia) або, в певних випадках, дійсним паспортом, виданим в одній з країн-членів ЄС https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne.

З метою полегшення переміщення в межах ЄС, до подальшого повідомлення, польські служби не вимагатимуть 90-денного періоду очікування з дати забору зразка крові для перевірки титру антитіл проти сказу в сироватці крові, якщо результат тесту є задовільним (> 0,5 МО/мл) і зазначений у свідоцтві про стан здоров’я тварини.

У довідці про стан здоров’я український офіційний ветеринарний лікар повинен перекреслити відповідне засвідчення щодо 90-денного періоду очікування, поставивши на полях перекресленого
засвідчення свій підпис та печатку з іменем.
До довідки про стан здоров’я обов’язково додається документація про проходження обстеження.

2. Інші види тварин, що переміщуються як тварини-супутники (птахи, гризуни, кролики,
амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні)
a) птахи : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ptaki
b) домашні кролики : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/kroliki-domowe
c) інші тварини: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/pozostale-zwierzeta

Wersja w języku polskim

Od 27 marca 2023r. zwierzęta towarzyszące ich właścicielom, w liczbie do 5 sztuk, przemieszczającym się z terytorium Ukrainy muszą spełnić poniższe wymagania określone prawem Unii Europejskiej:

1. Zwierzęta z gatunków psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo)

Zwierzęta ww. gatunków przemieszczane do państw członkowskich UE zgodnie ze standardową procedurą mogą towarzyszyć podróżującym w sytuacji spełnienia wszystkich wymagań UE, tj.:
1) zwierzę zostało prawidłowo oznakowane za pomocą mikrochipa,
2) zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie i szczepienie jest nadal ważne (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne),
3) zwierzę posiada aktualny wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomuprzeciwcial),
4) zwierzę jest zaopatrzone w świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem określonym w prawie UE (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwo-zdrowia) lub w określonych przypadkach ważny paszport wydany w jednym z państw członkowskich UE
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne.

W ramach uproszczenia w przemieszczaniu na terytorium Unii, do odwołania, polskie służby nie będą wymagały 90 dniowego okresu oczekiwania od momentu pobrania próbki krwi do badania miana poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie, jeżeli wynik wykonanego badania będzie zadowalający (> 0,5 IU/ml) i wskazany w świadectwie zdrowa zwierzęcia.
W świadectwie zdrowia ukraiński urzędowy lekarz weterynarii powinien wykreślić odpowiednie poświadczenie dotyczące 90 dniowego okresu oczekiwania, parafując i przykładając imienną pieczątkę na
marginesie wykreślonego poświadczenia.
Dokument potwierdzający przeprowadzenie badania należy dołączyć do świadectwa zdrowia.

2. Pozostałe gatunki zwierząt przemieszczanych jako towarzyszące (ptaki, gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce)
a) ptaki : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ptaki
b) króliki domowe : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/kroliki-domowe
c) pozostałe zwierzęta : https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/pozostale-zwierzeta