Odstrzał sanitarny na terenie województwa dolnośląskiego został zarządzony rozporządzeniem nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2024r.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nakazuje się odstrzał sanitarny dzików na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, w tym nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny dzików w liczbie określonej w załączniku do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.

Na terenie obwodów łowieckich położonych na terenie powiatu oławskiego, liczba dzików do ostrzału sanitarnego przedstawia się następująco:

Obwód łowiecki nr 251 1 dzik
Obwód łowiecki nr 253 1 dzik
Obwód łowiecki nr 263 1 dzik
Obwód łowiecki nr 264 1 dzik
Obwód łowiecki nr 270 1 dzik
Obwód łowiecki nr 271 1 dzik
Obwód łowiecki nr 272 3 dziki
Obwód łowiecki nr 277 1 dzik
Obwód łowiecki nr 278 1 dzik
Obwód łowiecki nr 279 1 dzik

w budowie

Badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) realizowane są przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

Z wyłączeniem tygodni świątecznych próby transportowane są w godzinach rannych w każdy wtorek i w czwartek, dlatego odbiór prób z PPT odbywa się w poniedziałki i środy do godzin przedpołudniowych.

W przypadku uzyskania wyników dodatnich lub wątpliwych w ZHW Katowice, próby przekazywane są do laboratorium referencyjnego: Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.