Odstrzał sanitarny na terenie województwa dolnośląskiego został zarządzony rozporządzeniem nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2024r.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nakazuje się odstrzał sanitarny dzików na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, w tym nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny dzików w liczbie określonej w załączniku do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.

Na terenie obwodów łowieckich położonych na terenie powiatu oławskiego, liczba dzików do ostrzału sanitarnego przedstawia się następująco:

Obwód łowiecki nr 251 1 dzik
Obwód łowiecki nr 253 1 dzik
Obwód łowiecki nr 263 1 dzik
Obwód łowiecki nr 264 1 dzik
Obwód łowiecki nr 270 1 dzik
Obwód łowiecki nr 271 1 dzik
Obwód łowiecki nr 272 3 dziki
Obwód łowiecki nr 277 1 dzik
Obwód łowiecki nr 278 1 dzik
Obwód łowiecki nr 279 1 dzik

w budowie