Odstrzał sanitarny na terenie województwa dolnośląskiego, został zarządzony rozporządzeniem nr 8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2023oku, a następnie zmieniony rozporządzeniem nr 15 z dnia 26 lipca 2023roku. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nakazuje się odstrzał sanitarny dzików na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, w tym nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny dzików w liczbie określonej w załączniku do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Na terenie obwodów łowieckich położonych na terenie powiatu oławskiego, liczba dzików do ostrzału sanitarnego przedstawia się następująco:

Obwód łowiecki nr 2515 dzików
Obwód łowiecki nr 2533 dziki
Obwód łowiecki nr 2633 dziki
Obwód łowiecki nr 2642 dziki
Obwód łowiecki nr 2702 dziki
Obwód łowiecki nr 2714 dziki
Obwód łowiecki nr 2724 dziki
Obwód łowiecki nr 2772 dziki
Obwód łowiecki nr 2783 dziki
Obwód łowiecki nr 2793 dziki

w budowie