Treść rozporządzenia do pobrania tutaj

Treść rozporządzenia należy interpretować łącznie z innymi aktami prawnymi, między innymi  z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.