Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej

Na stronach BIP publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Nie zamieszcza się natomiast reklam, materiałów o charakterze komercyjnym oraz informacji zawierających niewyjaśnione skróty.

Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod  adresem:

https://piwolawa.bip.gov.pl/