Wyznaczony został rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 27 z dnia 19 października 2021r. 

Obszar ten obejmuje następujący teren powiatu oławskiego:

– miasto Oława

– gmina Oława

– gmina Jelcz-Laskowice

– gmina Domaniów – położona na północny wschód od autostrady A4

ZAKAZY I NAKAZY OBOWIĄZUJĄCE W OBSZARZE SKAŻONYM

  • część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4
  • gmina Jelcz-Laskowice
  • gmina Oława z miastem Oława
  • część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4

 

Aktualna mapa obszarów  objętych ograniczeniami dostępna pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/