W związku ze stwierdzeniem w województwie opolskim na terenie powiatu brzeskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u łabędzia niemego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  zostało opublikowane rozporządzenie nr 1  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oławskiego. 

Zgodnie z treścią rozporządzenia:

Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą cały obszar powiatu oławskiego.

Na obszarze strefy objętej zakażeniem:

  • nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
  • karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
  • zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego:
https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/919/