Mając na celu ujednolicenie postępowania  w odniesieniu do badania  mięsa na obecność włośni oraz fakt że ustawowym zadaniem własnym poszczególnych powiatowych lekarzy weterynarii  jest zapewnienie dostępności badania na terenie własnego powiatu  informujemy, że do badania będą przyjmowane wyłącznie próby mięsa od zwierząt pozyskanych na terenie powiatu oławskiego.