POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OŁAWIE

UL. 3 MAJA 1, 55-200 OŁAWA

Uchylenie rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oławie informuje, że w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  zostało opublikowane rozporządzenie nr 2  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie  z dnia 19 marca 2024r.  uchylające rozporządzenie nr 1 z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oławskiego. 

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oławskiego.

W związku ze stwierdzeniem w województwie opolskim na terenie powiatu brzeskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u łabędzia niemego, w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  zostało opublikowane rozporządzenie nr 1  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oławskiego. 

Zgodnie z treścią rozporządzenia:

Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą cały obszar powiatu oławskiego.

Na obszarze strefy objętej zakażeniem:

  • nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
  • karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
  • zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego:
https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/919/

Dni wolne od pracy: 2 listopada 2023r. i 2 stycznia 2024r.

24 października Prezes Rady Ministrów  podpisał zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej [1] dni wolnych od pracy. Dni te zostały wyznaczone z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy za święto, które wypada w sobotę [2] .

 

Zarządzenie wyznacza dwa dni wolne od pracy:

  • 2 listopada 2023 r. – za Narodowe Święto Niepodległości, które przypada w sobotę 11 listopada 2023 r.,
  • 2 stycznia 2024 r. – za Święto Trzech Króli, które przypada w sobotę 6 stycznia 2024 r.

Akt wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj. z dniem 26 października 2023 r.

Podstawa prawna

[1] art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598)

[2] art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

 

 

« Older posts
Skip to content